miércoles, 25 de mayo de 2011

VÄNNER OCH FRÄNDE

Vänner och fränder de lade om råd
Hur de skulle gifta bort sin fränka i år
Uti rosen
Lade om råd
Hur de skulle gifta bort sin fränka i år
Dig vill giva en kungason till man
Som haver mera guld än lille Roland haver land
Uti rosen
Kungason till man
Som haver mera guld än lille Roland haver land
Om onsdan och torsdan blandades vin
Om fredan och lördan dracks hederdagen in
Uti rosen
Blandades vin
Om fredan och lördan dracks hedersdagen in
De drucko i dagar de drucko i två
Men inte ville bruden åt sängarne gå
Drucko i två
Men inte ville bruden åt sängarne gå
Då kom där in en liten sjödräng
Och han var allt klädd uti blå kjortelen
Uti rosen
Liten sjödräng
Och han var allt klädd uti blå kjortelen
Så lyster det Jungfrun åt högan loftet gå
Så springer hon den vägen mot sjöastranden låg
Uti rosen
Högan loftet gå
Så springer hon den vägen mot sjöastranden låg

No hay comentarios:

Publicar un comentario